LEADER 00000nam a2200397Ka 4500 
001  ocn828444114 
003  OCoLC 
005  20130409021535.0 
008  130225s2012  ch a     000 0 chi d 
020  9789865932589 :|c$24.50 
020  986593258X :|c$24.50 
035  (OCoLC)828444114 
040  SINLB|cSINLB|elocal/SINLB|dBKL|dUtOrBLW 
049  BKLA 
066  |c$1 
082 04 641.5951|223 
099  CHI|a641.5951|aZ 
100 1 |6880-01|aZhang, Junqi. 
245 10 |6880-02|aBing xiang you shen me jiu zhu shen me :|bliao 
    li jia jiao jiao ni jia chang cai da sheng ji = My fridge 
    food /|cZhang Junqi zhu. 
246 30 |6880-03|aLiao li jia jiao jiao ni jia chang cai da sheng 
    ji 
246 31 My fridge food 
264 1 |6880-04|aTaibei :|bMai hao si chu ban,|c2012. 
300  139 pages :|bcolor illustrations ;|c23 cm 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  unmediated|bn|2rdamedia 
338  volume|bnc|2rdacarrier 
650 0 Cooking, Chinese. 
880 1 |6100-01/$1|a张钧期. 
880 1 |6264-04/$1|a台北 :|b麦浩斯出版,|c2012. 
880 10 |6245-02/$1|a冰箱有什么就煮什么 :
    |b料理家教教你家常菜大升級 = My fridge food /|c张钧期著. 
880 30 |6246-03/$1|a料理家教教你家常菜大升級 
947  ycs 
948  MARS 
994  C0|bBKL 
Location CALL # Status Message
 New Utrecht WL  CHI 641.5951 Z    CHECK SHELVES