Item Image
Title Huang Xuchu hui yi lu : Guangxi qian san jie : Li Zongren, Bai Chongxi, Huang Shaohong / Huang Xuchu yuan zhu ; Cai Dengshan zhu bian.
黃旭初回憶錄 : 廣西前三傑 : 李宗仁、白崇禧、黃紹竑 / 黃旭初原著 ; 蔡登山主編.
Author Huang, Xuchu, 1892-1975.
黃旭初, 1892-1975. author.
Publication Taibei Shi : Du li zuo jia, 2015.
台北市 : 獨立作家, 2015.
Edition BOD yi ban.
BOD一版.
Description 345 pages : illustrations ; 24 cm.
Call # CHI 951.042 H
Series Do ren wu ; 028
Do人物 ; 028
Do ren wu ; 28.
Do人物 ; 28.
Subject Li, Zongren, 1891-1969.
李宗仁, 1891-1969.
Bai, Chongxi, 1893-1966.
白崇禧, 1893-1966.
Huang, Shaohong, 1895-1966.
黃紹竑, 1895-1966.
Addl. Author Cai, Dengshan, 1954-
蔡登山, 1954- editor.
Alt Title Guangxi qian san jie : Li Zongren, Bai Chongxi, Huang Shaohong
廣西前三傑 : 李宗仁、白崇禧、黃紹竑
ISBN 9865729784 (paperback) :
9789865729783

Location CALL # Status Message
 Mapleton WL  CHI 951.042 H    CHECK SHELVES  
 New Utrecht WL  CHI 951.042 H    CHECK SHELVES  
 Sunset Pk WL  CHI 951.042 H    CHECK SHELVES