Nearby Subjects are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
  Tea ceremony, Japanese -- See Japanese tea ceremony    
Tea -- China.    
      Cao ben cha liao. Chun xia pian = Herbal tea. Spring & summer / [Guan Chen Lili zhu]. Guan Chen, Lili.; CHI 641.337 G ; McKinley Pk WL:CHECK SHELVES   Book 2009
      Cha jing tu shuo [electronic resource] : dian cang ban = The illustrated classic of tea / Qiu Jiping Qiu, Jiping.; eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2015
      Cha lai cha qu [electronic resource] / Tao Wenyu zhu. Tao, Wenyu.; eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2015
      Cha li cha wai [electronic resource] / Yiran zhu. Yi, Ran.; eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2015
9 additional entries    
Tea -- China -- Drama. : Shen zhai 1927. Disc 1-5 = Deep dwelling / Hai Dun zuo pin ; dao yan, Hai Dun ; zong zhi pian ren, Yu Yan ; zhi pian ren, Huang Zhichao.     
      Shen zhai 1927. Disc 1-5 = Deep dwelling / Hai Dun zuo pin ; dao yan, Hai Dun ; zong zhi pian ren, Yu DVD CHI ; Coney Isl DVD:CHECK SHELVES, Homecrest DVD:CHECK SHELVES, Kings Hwy DVD:CHECK SHELVES, Mapleton DVD:CHECK SHELVES, McKinley Pk DVD:CHECK SHELVES, New Utrecht DVD:CHECK SHELVES, Ryder DVD:CHECK SHELVES, Sheepshead DVD:CHECK SHELVES, Ulmer Park DVD:CHECK SHELVES   DVD 2016
Tea -- China -- Fiction. : The tea girl of Hummingbird Lane : a novel / Lisa See.     
      The tea girl of Hummingbird Lane : a novel / Lisa See. See, Lisa,; FIC SEE ; Bushwick Fic:CHECK SHELVES, Bushwick Fic:DUE 05-20-21, Central - Lit Storage:CHECK SHELVES, Central 1st Fl - Lit Fiction:CHECK SHELVES, Clarendon Fic:DUE 03-15-21, Crown Hts Fic:CHECK SHELVES, Gerritsen Fic:DUE 05-20-21, Greenpoint Fic:CHECK SHELVES, Kings Bay Fic:DUE 05-20-21, Kings Bay Fic:DUE 05-19-21, Kings Hwy Fic:ON HOLDSHELF, Macon Fic:CHECK SHELVES, Midwood Fic:CHECK SHELVES, Mill Basin Fic:CHECK SHELVES, New Utrecht Fic:CHECK SHELVES, New Utrecht Fic:DUE 05-03-21, Park Slope Fic:CHECK SHELVES, Ulmer Park Fic:DUE 05-13-21, Ulmer Park Fic:CHECK SHELVES, Wash Irving Fic:CHECK SHELVES, Rugby Fic:TEMP CLOSED   Book 2017
Tea -- China -- History.    
      The art of tea in China / By Guo Danying, Wang Jianrong. Guo, Danying.; 394.12 L ; Central 2nd Fl - SST Non-Fiction:CHECK SHELVES   Book 2007
      Bai yi zhuo jue miao de Song chao cha xi [electronic resource] / Li Kaizhou zhu. Li, Kaizhou.; eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2016
      Cha jing tu shuo [electronic resource] : dian cang ban = The illustrated classic of tea / Qiu Jiping Qiu, Jiping.; eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2015
      Ji pin mei xue : shu fa, Kun qu, Pu'er cha / Yu Qiuyu zhu. Yu, Qiuyu,; CHI 895.109 Y ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2015
2 additional entries    
Tea -- China -- History -- 19th century.    
      Cha ye da dao : gai bian shi jie shi de Zhongguo cha / [Mei] Sala Luosi / zhu ; Meng Chi yi = For all Rose, Sarah,; CHI 382.41372 R   Book 2015
      For all the tea in China : how England stole the world's favorite drink and changed history / Sarah R Rose, Sarah,; 382.41372 R ; Central 2nd Fl - SST Non-Fiction:CHECK SHELVES   Book 2010
      For all the tea in China [electronic resource] : how England stole the world's favorite drink and cha Rose, Sarah,; eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2010
      For all the tea in China : how England stole the world's favorite drink and changed history / Sarah R Rose, Sarah,; eAUDIO ; Electronic Resource:ONLINE   eAudiobook 2010
Tea -- China -- Identification. : Shi cha xun wei [electronic resource] / Man sheng huo gong fang bian zhu.     
      Shi cha xun wei [electronic resource] / Man sheng huo gong fang bian zhu. Man sheng huo gong fang.; eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2015
Tea -- China -- Testing. : Zhongguo cha = Chinese tea / Yu Ye bian zhu.     
      Zhongguo cha = Chinese tea / Yu Ye bian zhu. Yu, Ye.; CHI 641.3372 Y ; Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES   Book 2011
Tea -- China -- Yunnan Sheng.    
      Gu shu Pu'er cha ji : cha qu, cha chan, cha shou cang / Ding Yuanchun bian zhu. Ding, Yuanchun,; CHI 641.3372 D ; Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES, Ryder WL:CHECK SHELVES, Sheepshead WL:CHECK SHELVES   Book 2018
      Ji duan zhi mei : ju shi du you de san xiang wen hua : shu fa, Kun qu, Pu'er cha / Yu Qiuyu. Yu, Qiuyu.; CHI 895.14 Y ; Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES, Highlawn WL:DUE 05-17-21, Mapleton WL:DUE 05-10-21, Ulmer Park WL:CHECK SHELVES   Book 2013
Tea -- Comic books, strips, etc.    
      The Tea Dragon Festival / written & illustrated by Katie O'Neill ; lettered by Crank! ; edited by Ari O'Neill, Katie; J FIC O'NEILL ; Central 1st Fl - Juv Fic:CHECK SHELVES, Central 1st Fl - Juv Fic:IN TRANSIT, Dekalb Juv Fic:CHECK SHELVES, E Parkway Juv Fic:CHECK SHELVES, Flatbush Juv Fic:CHECK SHELVES, Ft Hamilton Juv Fic:CHECK SHELVES, Gravesend Juv Fic:CHECK SHELVES, Homecrest Juv Fic:CHECK SHELVES, Kings Bay Juv Fic:CHECK SHELVES, Gerritsen Juv Fic:CHECK SHELVES, Kings Hwy Juv Fic:CHECK SHELVES, Leonard Juv Fic:CHECK SHELVES, Macon Juv Fic:CHECK SHELVES, Mapleton Juv Fic:CHECK SHELVES, Mill Basin Juv Fic:CHECK SHELVES, Paerdegat Juv Fic:CHECK SHELVES, Park Slope Juv Fiction:CHECK SHELVES, Ryder Juv Fic:DUE 03-15-21, Ryder Juv Fic:CHECK SHELVES, Sunset Pk Juv Fic:CHECK SHELVES, Wash Irving Juv Fic:DUE 05-12-21, Wash Irving Juv Fic:CHECK SHELVES   Book 2019
      The Tea Dragon Society / written & illustrated by Katie O'Neill ; lettered by Saida Temofonte ; desig O'Neill, Katie; J FIC ONEILL ; Rugby Juv Fic:TEMP CLOSED   Book 2020
      The Tea Dragon tapestry / written & illustrated by Katie O'Neill ; lettered by Crank! ; edited by Ari O'Neill, Katie; J FIC O'NEILL   Book 2020
Tea -- Comic books, strips, etc. -- Juvenile fiction. : The Tea Dragon Society / written & illustrated by Katie O'Neill.     
      The Tea Dragon Society / written & illustrated by Katie O'Neill. O'Neill, Katie; J FIC O'NEILL ; Central 1st Fl - Juv Fic:DUE 05-21-21, Central 1st Fl - Juv Fic:DUE 04-05-21, E Parkway Juv Fic:DUE 05-18-21, Flatbush Juv Fic:CHECK SHELVES, Ft Hamilton Juv Fic:CHECK SHELVES, Ft Hamilton Juv Fic:IN TRANSIT, Gravesend Juv Fic:CHECK SHELVES, Greenpoint Juv Fic:CHECK SHELVES, Highlawn Juv Fic:IN TRANSIT, Leonard Juv Fic:IN TRANSIT, Mapleton Juv Fic:DUE 05-26-21, Marcy Juv Fic:DUE 05-24-21, Midwood Juv Fic:DUE 05-20-21, Park Slope Juv Fiction:DUE 03-15-21, Park Slope Juv Fiction:CHECK SHELVES, Ulmer Park Juv Fic:CHECK SHELVES   Book 2017
  Tea coseys -- See Tea cozies    
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next