Nearby Subjects are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Year Entries
Indians of North America -- New York (State) -- Early works to 1800. : Beschryvinge van Nieuvv-Nederlant, : (ghelijck het tegenwoordigh in staet is) begrijpende de nature, aert, gelegentheyt en vrucht-baerheyt van het selve lant; mitsgaders de proffijtelijcke ende gewenste toevallen, die aldaer tot onderhout der menschen, (soo uyt haer selven als van buyten ingebracht) gevonden worden. Als mede de maniere en onghemeyne eygenschappen vande wilden ofte naturellen vanden lande. Ende een bysonder verhael vanden wonderlijcken aert ende het weesen der bevers, daer noch by gevoeght is een discours over de gelegentheyt van Nieuw Nederlandt, tusschen een Nederlandts patriot, ende een Nieuw Nederlander. / Beschreven door Adriaen vander Donck, beyder rechten doctoor, die teghenwoordigh noch in Nieuw Nederlant is..  1655 1
Indians of North America -- New York (State) -- East Hampton -- Names. : Indian place-names in East-Hampton Town : with their probable significations / by Wm. Wallace Tooker.  1889 1
Indians of North America -- New York (State) -- Fiction.   10
Indians of North America -- New York (State) -- Folklore.   2
Indians of North America -- New York (State) -- History.   2
Indians of North America -- New York (State) -- History -- 17th century.   2
Indians of North America -- New York (State) -- History -- Juvenile literature. : The first peoples of New York / Daniel R. Faust and Amelie von Zumbusch.  2015 1
Indians of North America -- New York (State) -- History -- Maps. : Indian episodes of New York State : land of the Hodenosaunee / Arthur C. Parker, Mrs. Walter Henricks, compilers ; drawn by Robert Gribbroek.  1935 1
Indians of North America -- New York (State) -- History -- Sources. : Indianenverhalen : de vroegste beschrijvingen van Indianen langs de Hudsonrivier (1609-1680) / onder redactie van Kees-Jan Waterman, Jaap Jacobs & Charles T. Gehring.  c2009 1
Indians of North America -- New York (State) -- Juvenile fiction. : Indian captive : the story of Mary Jemison / Lois Lenski.  2013 1
Indians of North America -- New York (State) -- Kings County. : Indian trails of Kings County : typescript : read at meeting of Women of '76, D.A.R., November, 1925 / compiled by Frances Bergen Cropsey.  1925 1
Indians of North America -- New York (State) -- Lake George Region -- History -- 18th century. : Massacre at Fort William Henry / David R. Starbuck.  2002 1
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next