Nearby Subjects are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Year Entries
English language -- Conversation and phrase books -- Arabic. : English grammar made easy.  1990 1
English language -- Conversation and phrase books -- Audio-visual aids.   2
English language -- Conversation and phrase books -- Bosnian. : Bosnian-English, English-Bosnian dictionary and phrasebook / by Susan Kroll and Dževad Zahirović with assistance from Zumreta Zahirović [and others].  1998 1
English language -- Conversation and phrase books -- Chinese.   115
English language -- Conversation and phrase books -- Chinese -- Audio-visual aids. : Ch‘u chi chi pen Ying yü hui hua. Ti san chi [sound recording] = Practical English conversation / pien che, Catharina Au ; chu chieh, Catharina Au, Wang T‘ung-fu.  1987 1
English language -- Conversation and phrase books -- Dutch. : Dutch : phrasebook & dictionary / [editor, Branislava Vladisavljevic].  2013 1
English language -- Conversation and phrase books -- English. : Learning to speak English [Russian]. Program I and II [kit].  1990? 1
English language -- Conversation and phrase books (for businesspeople) -- Chinese.   2
English language -- Conversation and phrase books (for businesspeople) -- Chinese speakers. : 2000 ju zhi chang sheng cun bi bei Ying wen hui hua / Zhu Chuanzhi, Xia Yang bian zhu.  2016 1
English language -- Conversation and phrase books (for construction industry employees)   2
English language -- Conversation and phrase books (for flight attendants) : Hang kong di qin de mei yi tian [electronic resource] : zhi chang kou yu Ying wen = Ground crew English / Stacy Yeh, Joanna Yang zhu.  2016 1
English language -- Conversation and phrase books (for gourmets) : Kai kou chi bian USA Meiguo shi yong Ying yu : EZ Talk zong bian yan xuan / Zong bian shen & Ying wen zhuan gao Judd Piggott ; Lu yin yuan Michael Tennant, Terri Pebsworth.  2016 1
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next