LEADER 00000cam a2200517Ki 4500 
001  ocn913355725 
003  OCoLC 
005  20160111040531.0 
008  150707s2015  ch      000 0 chi d 
020  9789865819736 
020  9865819732 
035  (OCoLC)913355725 
040  SINLB|beng|erda|cSINLB|elocal/SINLB|dOCLCO|dOCLCF|dOCLCO
    |dBKL|dUtOrBLW 
043  a-cc--- 
049  BKLA 
066  |c$1 
082 04 951|223 
099  CHI|a951|aQ 
100 1 |6880-01|aQiu, Benyuan. 
245 10 |6880-02|aSong dai nan ren hen chi xiang :|bhuan yuan zui 
    zhen shi de li shi zhen xiang /|c[bian zhu, Qiu Benyuan]. 
246 30 |6880-03|aHuan yuan zui zhen shi de li shi zhen xiang 
264 1 |6880-04|aXinbei Shi :|bZhi xue tang wen hua shi ye you 
    xian gong si,|c2015. 
300  222 pages ;|c21 cm. 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  unmediated|bn|2rdamedia 
338  volume|bnc|2rdacarrier 
490 1 |6880-06|aJing dian xi lie ;|v16 
650 7 Civilization.|2fast|0(OCoLC)fst00862898 
651 0 China|xCivilization|vAnecdotes. 
651 0 China|xHistory|vAnecdotes. 
651 7 China.|2fast|0(OCoLC)fst01206073 
655 7 Anecdotes.|2fast|0(OCoLC)fst01423876 
655 7 History.|2fast|0(OCoLC)fst01411628 
830 0 |6880-07|aJing dian xi lie ;|v16. 
880 0 |6830-07/$1|a经典系列 ;|v16. 
880 1 |6100-01/$1|a邱本源,|eeditor,|eauthor. 
880 1 |6490-06/$1|a经典系列 ;|v16 
880 1 |6264-04/$1|a新北市 :|b智学堂文化事业有限公司,|c2015. 
880 10 |6245-02/$1|a宋代男人很吃香 :|b还原最真实的历史真相 /
    |c[编著, 邱本源]. 
880 30 |6246-03/$1|a还原最真实的历史真相 
947  ac 
948  LTI 2018-07-09 
948  MARS 
994  C0|bBKL 
Location CALL # Status Message
 New Utrecht WL  CHI 951 Q    CHECK SHELVES  
 New Utrecht WL  CHI 951 Q    CHECK SHELVES