Nearby Subjects are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
Celebrities -- Caricatures and cartoons.    
      Any similarity to persons living or dead is purely coincidental : an anthology of comic art, 1979-198 Friedman, Drew,; 741.5973 F ; Central 3rd Fl - AMMS Non-Fic:CHECK SHELVES   Book 2012
      Drew Friedman's chosen people / Drew Friedman ; foreword by Merrill Markoe. Friedman, Drew,; 741.5973 F ; Central 3rd Fl - AMMS Non-Fic:CHECK SHELVES   Book 2017
      First encounters : a book of memorable meetings / by Nancy Caldwell Sorel and Edward Sorel. Sorel, Nancy Caldwell.; 741.5973 S ; Central 3rd Fl - AMMS Non-Fic:CHECK SHELVES   Book 1994
      Sophisticated alligators / Nöel Clark Miller. Miller, Nöel.; 817 M   Book 1995
Celebrities -- Caricatures and cartoons -- Juvenile literature. : Welcome to pop culture planet : your guide to the world of Weenicons.     
      Welcome to pop culture planet : your guide to the world of Weenicons. J 793.79 W ; McKinley Pk Juv Non-Fic:CHECK SHELVES   Book 2012
Celebrities -- Case studies.    
      The fame game : a superstar's guide to getting rich and famous / Sergey Knazev. Knazev, Sergey,; 302.54 K ; Central 2nd Fl - BCC - Personal Finance:CHECK SHELVES   Book 2015
      Red carpet ready : secrets for making the most of any moment you're in the spotlight / Melissa Rivers Rivers, Melissa,; 158 R ; Canarsie Non-Fic:CHECK SHELVES   Book 2010
  Celebrities' children -- See Children of celebrities    
Celebrities -- China. : Zhongguo bai nian wang zu / Zheng Yi bian zhu.     
      Zhongguo bai nian wang zu / Zheng Yi bian zhu. Zheng, Yi,; CHI 920.051 Z ; Flatbush WL:CHECK SHELVES, Homecrest WL:CHECK SHELVES, Kings Bay WL:CHECK SHELVES   Book 2011
Celebrities -- China -- Anecdotes.    
      Li shi de jue bi : ming ren shu xin bei hou de li shi ce ying / Ye Yonglie zhu. Ye, Yonglie.; CHI 951.05 Y ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2016
      Ming ren de wu dian / Zi Ping zhu bian. CHI 920.051 M   Book 2004
      Xi meng Niuyue = my lustrous life / (Mei) Zhou Longzhang zhu. Zhou, Longzhang,; CHI B ZHOU Z ; Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES, Dyker WL:CHECK SHELVES, Mapleton WL:CHECK SHELVES   Book 2016
      Yang Lan fang tan lu zhi huang guan zhi xia / Yang Lan bian. CHI 791.43 Y ; Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES, Kings Bay WL:CHECK SHELVES, McKinley Pk WL:CHECK SHELVES, McKinley Pk WL:DUE 03-15-21, New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2016
Celebrities -- China -- Anecdotes -- 20th century. : Bu ceng ai guo zen hui dong de : na xie you xiu nan zi jiao hui wo men de shi / Zhang Qishu zhu.     
      Bu ceng ai guo zen hui dong de : na xie you xiu nan zi jiao hui wo men de shi / Zhang Qishu zhu. Zhang, Qishu.; CHI 306.7 Z ; Bay Ridge WL:CHECK SHELVES, New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2016
Celebrities -- China -- Biography.    
      Hui dao sheng huo yuan dian / Ren wu za zhi zhu. "Ren wu" za zhi,; CHI 920.051 R ; Bay Ridge WL:DUE 03-15-21, Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES, Sheepshead WL:CHECK SHELVES   Book 2018
      Jia shi : bai nian Zhongguo jia zu xing shuai / Yu Shicun zhu. Yu, Shicun,; CHI 951.0409 Y ; Bay Ridge WL:CHECK SHELVES   Book 2014
      Mian kong : Luyu you yue / [Feng huang wei shi "Luyu you yue" lan mu zu bian]. CHI 920.051 M ; Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES, Highlawn WL:CHECK SHELVES   Book 2007
      Sui yu er an / Meng Fei zhu. Meng, Fei,; CHI B MENG S ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2011
Celebrities -- China -- Biography -- Juvenile literature. : Zhongguo ming ren gu shi hui ben / Wei Xiaoxi bian xie.     
      Zhongguo ming ren gu shi hui ben / Wei Xiaoxi bian xie. Wei, Xiaoxi,; CHI J 920.05 W ; Bay Ridge Juv WL:CHECK SHELVES, Highlawn Juv WL:CHECK SHELVES, Homecrest Juv WL:CHECK SHELVES, Kings Bay Juv WL:CHECK SHELVES, Mapleton Juv WL:CHECK SHELVES, McKinley Pk Juv WL:CHECK SHELVES, New Utrecht Juv WL:CHECK SHELVES, Sheepshead Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2018
Celebrities -- China -- Correspondence. : Li shi de jue bi : ming ren shu xin bei hou de li shi ce ying / Ye Yonglie zhu.     
      Li shi de jue bi : ming ren shu xin bei hou de li shi ce ying / Ye Yonglie zhu. Ye, Yonglie.; CHI 951.05 Y ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2016
Celebrities -- China -- Hong Kong. : Xianggang bai ren : chu dong ren xin de 100 ge Xianggang gu shi / Ya Zhou dian shi bian zhu.     
      Xianggang bai ren : chu dong ren xin de 100 ge Xianggang gu shi / Ya Zhou dian shi bian zhu. CHI 920.0512 X ; Homecrest WL:CHECK SHELVES, Homecrest WL:DUE 03-15-21   Book 2013
Celebrities -- China -- Hong Kong -- Anecdotes. : Ming ren de wu dian / Zi Ping zhu bian.     
      Ming ren de wu dian / Zi Ping zhu bian. CHI 920.051 M   Book 2004
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next