LEADER 00000cam a2200457Ia 4500 
001  ocn302120983 
003  OCoLC 
005  20100721052121.0 
008  090208s2008  cc a     000 0 chi d 
020  9789625779157 
020  9625779159 
035  (OCoLC)302120983 
040  AU@|beng|cAU@|dSXP|dZQP|dBKL|dUtOrBLW 
041 0 chi|aeng|aind 
049  BKLA 
066  |c$1 
082 04 641.8653|222 
099  CHI|a641.8653|aH 
100 1 Ho, Charles. 
245 10 |6880-01|aZi jia zhi yi bang dan gao =|bYummy homemade one
    -pound cakes /|c[Charles Ho zhu]. 
246 31 Yummy homemade one-pound cakes 
250  |6880-02|aDi san ban. 
264 1 |6880-03|aXianggang :|bYi chu ban,|c2008. 
300  187 pages :|bcolor illustrations ;|c20 cm. 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  unmediated|bn|2rdamedia 
338  volume|bnc|2rdacarrier 
490 1 |6880-04|aKai xin ru chu xi lie =|aJolly kitchen series 
546  In traditional Chinese script, English and Indonesian. 
650 0 Cake. 
830 0 |6880-05|aKai xin ru chu xi lie. 
880  |6250-02/$1|a第三版. 
880 1 |6490-04/$1|a開心入廚系列 =|aJolly kitchen series 
880 0 |6830-05/$1|a開心入廚系列. 
880 1 |6264-03/$1|a香港 :|b壹出版,|c2008. 
880 10 |6245-01/$1|a自家製1磅蛋糕 =|bYummy homemade one-pound 
    cakes /|c[Charles Ho zhu]. 
947  wzh 
948  MARS 
994  C0|bBKL 
Location CALL # Status Message
 Spring Ck WL  CHI 641.8653 H    CHECK SHELVES