Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI FIC LEI    
      Qing mo / Lei En'na. New Utrecht  Book 2009
      Xun zui zhe / Lei Mi zuo pin. Bay Ridge, McKinley, Services for Older Adults   Book 2016
      Zhi you ni dong wo de xin / Lei Enna. Bedford, Boro Park, Bushwick, Gravesend, Kings Hwy, Services for Older Adults, Ulmer Park   Book 2010
CHI FIC LEMAITRE    
      Bi xu xi sheng Kamier / [Fa] Piye'er Lemaite zhu ; Jin Yi yi. Bay Ridge, Dyker, Kings Bay   Book 2019
      Bi xu zhao dao Alikesi / [Fa] Piye'er Leimaite zhu ; Jin Yi yi = Alex / Pierre Lemaitre. Boro Park, Central Library, Dyker, Highlawn, McKinley, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2018
      San tian yi sheng / Piye Lemeite zhu ; Mou Yonghua yi = Trois jours et une vie / Pierre Lemaitre. Highlawn, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2018
CHI FIC LENG    
      Di xia du wang : yi ge di xia du wang 15 nian de chuan qi sheng ya / Leng Hai zhu. Gravesend  Book 2011
      Lao ren yu hai : jing dian yue du & xie zuo yin dao / Ernest Hemingway zhu ; Leng Yi gai xie. McKinley, New Utrecht   Book 2012
      Xinjiang tan mi lu. Putao Gucheng / Leng Canhe zhu. Mapleton  Book 2012
      Xinjiang tan mi lu zhi du mu qing yang / Leng Canhe zhu. Boro Park, New Utrecht   Book 2011
      Zui yin zhe = The hunter / Leng Xiaozhang zuo pin. New Utrecht, Services for Older Adults   Book 2016
CHI FIC LENGHAIYINSHI : Yi hao bao biao zhi mu hou hei shou : Zhongguo ding ji wang pai te wei de shen mi chuan qi / Lenghaiyinshi zhu.     
      Yi hao bao biao zhi mu hou hei shou : Zhongguo ding ji wang pai te wei de shen mi chuan qi / Lenghaiy Ft Hamilton, New Utrecht, Ryder, Sunset Pk, Ulmer Park   Book 2017
CHI FIC LESSING : Jin se bi ji = The golden notebook / Duolisi Laixin zhu ; Cheng Caiyu, Liu Xinmin yi.     
      Jin se bi ji = The golden notebook / Duolisi Laixin zhu ; Cheng Caiyu, Liu Xinmin yi. Boro Park  Book 2007
CHI FIC LETHEM : Bu lu ke lin gu er / Qiaonasen Lesemu zhu ; Yao Xianghui yi.     
      Bu lu ke lin gu er / Qiaonasen Lesemu zhu ; Yao Xianghui yi. Central 2nd Fl - Pop Libr WL, Ulmer Park   Book 2011
CHI FIC LEVITHAN : Wu fa wan cheng de gao bie / [Mei] Dawei Liweisen zhu ; Li Yafei yi = Every day / David Levithan.     
      Wu fa wan cheng de gao bie / [Mei] Dawei Liweisen zhu ; Li Yafei yi = Every day / David Levithan. Highlawn, Mapleton, McKinley, New Utrecht, Sunset Pk, Ulmer Park   Book 2019
CHI FIC LEVY    
      Jia ru zhe shi zhen de / (fa) Ma Ke Li Xiong (Levy, M.) zhu; Yang Guangzheng yi. New Utrecht, Sunset Pk   Book 2016
      Na xie wo men mei tan guo de shi / [Fa] Make Liwei / zhu ; Lin Chenjie / yi = Toutes ces choses qu'on New Utrecht  Book 2015
      Ta he ta / (Fa) Make Liwei zhu ; Yang Yiyu yi = Elle & lui / Marc Levy. Sunset Pk, Windsor Tce Bkmobile   Book 2016
CHI FIC LI    
      Bai nian ji mo : Min chu li shi xiao shuo / Li Anna zhu. Cortelyou  Book 2016
      Bi luo san qian nian / Li Yudong zhu. Bay Ridge, Boro Park, Dyker, Homecrest, Kings Bay, Kings Hwy, Ryder   Book 2019
      Bian yuan zui e : Zhongguo P min sheng cun xian chang shi lu / Li Yaosha zhu. Kings Bay, Ulmer Park   Book 2012
      Bing can / Li Bihua [zhu]. Mapleton, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2010
70 additional entries    
CHI FIC LIAN    
      Bie dui wo sa huang = Lie to me / Lian Jian zhu. Boro Park  Book 2010
      Ci bei ke zhan / Lian Sanyue zhu. Bay Ridge, Boro Park, Central Library, Highlawn, Kings Bay, McKinley, New Utrecht, Sheepshead   Book 2018
      Da feng xiang ye / Lian Mingqiao zhu. Ft Hamilton, Gravesend, Homecrest, Sheepshead   Book 2019
      Fang xia ba! you ling chu fa / Li'an zhu. Dekalb  Book 2012
7 additional entries    
CHI FIC LIANG    
      Chʻun shu yüan fen / Liang Wang-feng. Central Library  Book 1997
      Duo qing shen chu / Liang Xin. Canarsie, Mapleton, Services for Older Adults, Ulmer Park   Book 2013
      Fan cheng nian dai / Liang Xiaosheng zhu. Gravesend  Book 2013
      Hao ke pa ya, shi fu! = I am so scared, master! / Liang Dehuang zhu. Kings Bay, Sunset Pk   Book 2017
18 additional entries    
CHI FIC LIANGZIGU'NIANG : Wa ba bei fang nian gei ni ting / Liangziguniang zhu.     
      Wa ba bei fang nian gei ni ting / Liangziguniang zhu. Coney Isl, Ft Hamilton, Gravesend, Homecrest, Park Slope, Sheepshead   Book 2018
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next