Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI 658.11 S : Chuang ye 36 tiao jun gui / Sun Taoran zhu.     
      Chuang ye 36 tiao jun gui / Sun Taoran zhu. Dyker, Highlawn   Book 2012
CHI 658.11 W : Chuang ye jiao wo de 50 jian shi : yi ge zuo ren, zuo shi, zuo meng, zuo zi ji de gu shi / Wang Wenhua zhu.     
      Chuang ye jiao wo de 50 jian shi : yi ge zuo ren, zuo shi, zuo meng, zuo zi ji de gu shi / Wang Wenhu Dyker, McKinley, Spring Ck   Book 2012
CHI 658.114 L : Jiao ni kai jian dian xin dian / [Liang Baoshan bian ji].     
      Jiao ni kai jian dian xin dian / [Liang Baoshan bian ji]. Gravesend  Book 2005
CHI 658.114 N : Zhongguancun bi ji / Ning Ken zhu.     
      Zhongguancun bi ji / Ning Ken zhu. Bay Ridge, Central Library, McKinley, New Utrecht, Ryder, Sunset Pk   Book 2017
CHI 658.114 Z : Xi shi zao can zuan da qian / [Shi pu zuo zhe, Zheng Yuankui].     
      Xi shi zao can zuan da qian / [Shi pu zuo zhe, Zheng Yuankui]. Central Library, New Utrecht, Ulmer Park   Book 2011
CHI 658.302 R : Guan ren de zhen li : Yuan shu di 3 ban / Sidifen P. Luobinsi zhu ; Mu Yunwu, Shang Yufan yi = The truth about managing people, 3rd edtion / Stephen P. Robbins.     
      Guan ren de zhen li : Yuan shu di 3 ban / Sidifen P. Luobinsi zhu ; Mu Yunwu, Shang Yufan yi = The tr Bay Ridge, McKinley, Ulmer Park   Book 2013
CHI 658.311 Z : Shi jie 500 qiang mian shi zhi nan / Zhao Wei bian zhu.     
      Shi jie 500 qiang mian shi zhi nan / Zhao Wei bian zhu. New Utrecht  Book 2010
CHI 658.382 Y : Hong li / Yang Jie bian zhu.     
      Hong li / Yang Jie bian zhu. Saratoga  Book 2005
CHI 658.4 K : Ni yun duan liao mo : 78 ge wang ke mi ji rang ni gong zuo sheng huo quan tu po / Xiao shan long jie zhu ; lai ting yun yi.     
      Ni yun duan liao mo : 78 ge wang ke mi ji rang ni gong zuo sheng huo quan tu po / Xiao shan long jie New Utrecht, Ulmer Park   Book  
CHI 658.4009 C : Di yu gui lai / Chen Jiulin zhu.     
      Di yu gui lai / Chen Jiulin zhu. New Utrecht  Book 2015
CHI 658.4009 R : Ren sheng de li wu : 10 ge dong shi zhang jiao ni ni jing zai qi de li liang / zhu bian: Yang Yuhao.     
      Ren sheng de li wu : 10 ge dong shi zhang jiao ni ni jing zai qi de li liang / zhu bian: Yang Yuhao. Boro Park  Book 2014
CHI 658.4009 Z : Di 1 tong jin : 50 ge bai shou qi jia de chuang ye chuan qi / Zhang Li zhu.     
      Di 1 tong jin : 50 ge bai shou qi jia de chuang ye chuan qi / Zhang Li zhu. Bay Ridge, Dyker, Kings Bay, Mapleton, McKinley   Book 2018
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next