Nearby Call No. are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
CHI 641.86 X    
      Xi dian wang / Li Guoxiong bian. New Utrecht, Sheepshead   Book 2012
      Yong mi zuo de dan gao, mian bao, bing gan : 80 rice recipes / Zu Zhengzhong, Zhou Liqiu zhu. Highlawn, New Utrecht   Book 2012
CHI 641.86 Z    
      Tian mi guo shi : Sammi zuo ban tian yuan shi guang de 60 ge shui guo tian dian pei fang / Zhong Liti McKinley  Book 2015
      Xianggang ren qi tian pin = Most popular desserts in Hong Kong / Zheng Huifang, Hu Yuling bian zhu ; Central Library  Book 2010
CHI 641.8609 B : 1 tu 1 bu zhou! Bali zhu chu dai ni qing song zuo tian dian : 34 dao Fa shi tu hui shi pu / Keda Black ; photographies de Deirdre Rooney ; illustrations de Alice Chadwick.     
      1 tu 1 bu zhou! Bali zhu chu dai ni qing song zuo tian dian : 34 dao Fa shi tu hui shi pu / Keda Blac New Utrecht  Book 2014
CHI 641.862 C    
      Chun tian ran shou zuo bing qi lin / Zheng Ying zhu bian. Central Library, Kings Bay, McKinley, New Utrecht, Ryder   Book 2017
      Zai jia zuo bing qi lin / [Mei] Biba Kasibote, Lindesai Kaimengluo Weierxun zhu. Highlawn, Sheepshead   Book 2008
CHI 641.862 F : Wo ai zuo bing gun : 50 zhong zui jing dian, zui qi miao de bing gun / [Mei] Xialidi Feileila zhu ; [Mei] Li Beixi she ; Liu Zhengkui yi.     
      Wo ai zuo bing gun : 50 zhong zui jing dian, zui qi miao de bing gun / [Mei] Xialidi Feileila zhu ; Kings Bay, New Utrecht   Book 2014
CHI 641.862 P : Zi ran tian de liang kuai shi guang : 97 dao zui yi zuo de bing pin tian dian = Cold sweets / Piao Xuanxin zhu.     
      Zi ran tian de liang kuai shi guang : 97 dao zui yi zuo de bing pin tian dian = Cold sweets / Piao Xu McKinley  Book 2012
CHI 641.863 R : Ku bing chu fang shou zuo bing bang 50 kuan : cong Niuyue hong dao Lundun, tian ran, mei wei, shi shang! / Nadiya & Kaisa Luodan (Nadia & Cesar Roden) zhu ; Cai Mengru yi.     
      Ku bing chu fang shou zuo bing bang 50 kuan : cong Niuyue hong dao Lundun, tian ran, mei wei, shi sha McKinley  Book 2015
CHI 641.865 C : Ling ji chu xue hui zhong shi mian dian / Chen Qiwen zhu.     
      Ling ji chu xue hui zhong shi mian dian / Chen Qiwen zhu. Boro Park, Central Library, Coney Isl, Kings Hwy, McKinley, Ryder, Sunset Pk   Book 2019
CHI 641.865 H : Zi jia zhi ka fei jiu xiang dan gao tian pin = Home made aromatic coffee, liqueur cakes and desserts / zuo zhe: Charles Ho.     
      Zi jia zhi ka fei jiu xiang dan gao tian pin = Home made aromatic coffee, liqueur cakes and desserts New Utrecht, Ulmer Park   Book 2012
CHI 641.865 K : Xi shi gao dian zhi zuo da quan / [Ri] Chuanshang Wendai zhu ; Shu Jinyuan yi.     
      Xi shi gao dian zhi zuo da quan / [Ri] Chuanshang Wendai zhu ; Shu Jinyuan yi. Boro Park, Spring Ck   Book 2010
CHI 641.865 L    
      Ai hui jia chi fan : ri ri qing song zhu tian pin = Taste of home : daily exquisite desserts / Lu Hui Boro Park, Gerritsen, Kings Hwy, McKinley, New Utrecht   Book 2016
      Bali No.1 peng ren jiao shi de tian dian jiao ke shu : 102 ge zhong sheng shou yong de hong bei ji fa New Utrecht  Book 2015
      She jian shang de xi shi dian xin / Li Guoxiong zhu bian. Coney Isl, Kings Bay, New Utrecht, Paerdegat   Book 2014
      Zai jia kuang jie dan! Luoba de ren qi mei wei miao sha tian dian : wang lu jie dan, xiao zi chuang y Bay Ridge, Brooklyn Heights, Canarsie, Dekalb, Gravesend, Jamaica Bay, McKinley, New Utrecht   Book 2019
CHI 641.865 O : Da ren xian ding mei wei hong bei tian dian : huo yong jiu lei, xiang xin liao, xiang cao, yan, rang feng wei bai bei ti sheng / Ditian Shangzi zhu ; Huang Yanrong yi.     
      Da ren xian ding mei wei hong bei tian dian : huo yong jiu lei, xiang xin liao, xiang cao, yan, rang Boro Park, Homecrest, Kings Hwy, Ryder   Book 2018
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next