Nearby Authors are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
Wang, Xiaonan.      
      Meiguo she qu yu ju zhu fen yi = American neighborhoods and residential differentiation /Maike'er J. Huaite (Michael J. White) zhu ; Wang Xiaonan, Fu Xiaolian yi. CHI 307.3362 W ; Bay Ridge WL:CHECK SHELVES, Highlawn WL:CHECK SHELVES, Homecrest WL:CHECK SHELVES, Mapleton WL:CHECK SHELVES, Ryder WL:CHECK SHELVES, Sunset Pk WL:CHECK SHELVES   Book 2017
Wang, Xiaopeng.    
      Chuan tong jie ri li de gu shi : zhong qiu jie = Picture book China traditional festival story : Mid /Wang Xiaopeng bian hui. CHI J 394.2695 C ; Central 1st Fl - Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2018
      Chun jie = Spring Festival /Wang Xiaopeng bian hui. CHI J 394.26 W ; Central 1st Fl - Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2017
      Xiao hou zhai tao /[Jin Zhixue gai bian ; Wang Xiaopeng deng hui]. CHI J FIC X ; Kings Bay Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2005
Wang, Xiaopeng (Illustrator)    
      Chong yang jie /Wang Xiaopeng bian hui. CHI J-E ; Central 1st Fl - Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2018
      Chun jie zhi Nian de gu shi /gai bian, Chen Qi ; hui, Wang Xiaopeng = The Chinese New Year : the Nian monster / Carol Chen ; Xiaop CHI J 398.2 C ; Bay Ridge Juv WL:CHECK SHELVES, Highlawn Juv WL:CHECK SHELVES, Kings Hwy Juv WL:CHECK SHELVES, Mill Basin Juv WL:CHECK SHELVES, Ryder Juv WL:CHECK SHELVES, New Utrecht Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2013
      Duan wu jie /Wang Xiaopeng bian hui. CHI J 394.263 D ; Central 1st Fl - Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2018
Wang, Xiaoping,    
      Hou gong Zhen Huan zhuan /[videorecording] / dao yan, Zheng Xiaolong. DVD CHI   DVD 2012
      Hou gong Zhen Huan zhuan. /II [videorecording] / dao yan, Zheng Xiaolong. DVD CHI ; Mapleton DVD:CHECK SHELVES   DVD 2012
Wang, Xiaoqiang.    
      Feng kuang yi yuan = Hospital of being excited /Wang Xiaoqiang zhu. CHI FIC WANG ; Homecrest WL:CHECK SHELVES   Book 2008
      Mian ju : chang pian die zhan xiao shuo /Wang Xiaoqiang zuo pin. CHI FIC WANG ; Brighton B WL:CHECK SHELVES, Ft Hamilton WL:CHECK SHELVES, Gravesend WL:CHECK SHELVES, McKinley Pk WL:DUE 06-28-21, McKinley Pk WL:CHECK SHELVES, Sheepshead WL:CHECK SHELVES   Book 2018
      The poverty of plenty /Wang Xiaoqiang and Bai Nanfeng ; translated by Angela Knox. 330.951 W   Book 1991
      Zui hou yi ge shi bing /Wan Xiaoqiang zhu. CHI FIC WANG ; Sunset Pk WL:CHECK SHELVES   Book 2017
Wang, Xiaoqiang (Wang Xiaodong), / author.     
      Yi tan /Wang Xiaoqiang zhu. CHI FIC WANG ; Coney Isl WL:CHECK SHELVES, Highlawn WL:CHECK SHELVES, Kings Bay WL:CHECK SHELVES, Sunset Pk WL:CHECK SHELVES   Book 2016
Wang, Xiaoquan, / screenwriter.     
      Xiu li jiang shan zhi zhang ge xing /bian ju, Shao Sihan, Li Yanqian, Wang Xiaoquan ; dao yan, Lin Feng, Zhu Ruibin, Chen Quan. DVD CHI ; New Utrecht DVD:CHECK SHELVES   DVD 2016
Wang, Xiaoshan, / actor.     
      Shen tan Hengte Zhang Beijing blues /[videorecording] = Beijing guang xian ying ye you xian gong si chu pin ; bian ju Dai Yan, Gao Qunshu DVD CHI ; Mapleton DVD:CHECK SHELVES, New Utrecht DVD:CHECK SHELVES, Sunset Pk DVD:CHECK SHELVES, Ulmer Park DVD:CHECK SHELVES   DVD 2012
Wang, Xiaoshuai.    
      Bao bao de gu xiang /Wang Xiaoshuai. CHI B WANG B ; Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES   Book 2015
      Bao bao de gu xiang /Wang Xiaoshuai. CHI B WANG W ; Bay Ridge WL:CHECK SHELVES, Central 1st Fl - Lit WL:CHECK SHELVES, Highlawn WL:CHECK SHELVES, Kings Bay WL:CHECK SHELVES, McKinley Pk WL:CHECK SHELVES, New Utrecht WL:CHECK SHELVES, Ulmer Park WL:CHECK SHELVES   Book 2019
      Da xiang xi di er zuo /dao yan, bian ju, jian ji, Hu Bo = An elephant stitting still / a film by Hu Bo ; director, screenwr DVD CHI MOVIE ELEPHANT ; Clinton Hill DVD:CHECK SHELVES, Gravesend DVD:CHECK SHELVES, Leonard DVD:CHECK SHELVES, Paerdegat DVD:CHECK SHELVES, Red Hook DVD:CHECK SHELVES   DVD 2019
      Er di Drifters /[videorecording] = Purple Light Films (H.K.) ; a People Workshop production ; producers, Ning Ning, P DVD CHI ; Bay Ridge DVD:CHECK SHELVES, Central 1st Fl - Lit DVD:CHECK SHELVES, Kings Bay DVD:CHECK SHELVES, Mapleton DVD:CHECK SHELVES, New Utrecht DVD:CHECK SHELVES   DVD 2005
3 additional entries    
Wang, Xiaotian, / translator.     
      Long juan feng zhong de shen sheng shi ming /(Mei)Laolun Taxisi zhu ; Wang Xiaotian yi. CHI J FIC LAUREN TARSHIS ; Central 1st Fl - Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2016
Wang, Xiaowei.    
      Blockchain chicken farm And other stories of tech in china's countryside. /[electronic resource] : Xiaowei Wang. eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2020
      Blockchain chicken farm And other stories of tech in china's countryside. /[electronic resource] : Xiaowei Wang. eAUDIO ; Electronic Resource:ONLINE   eAudiobook 2021
      Shi shang duan she li = Fuku o kau nara sutenasai /Diye Iku zi (Ikuko Jibiki) zuo ; Wang Xiaowei yi. CHI 646.34 J ; Kings Bay WL:CHECK SHELVES, Ulmer Park WL:DUE 06-17-21   Book 2015
      Xian zai kai shi, bie zai zuo cuo! : zi ran yi xue bo shi jiao ni zhen jian kang chang shi /Chuandao Lang zhu ; Wang Xiaowei yi. CHI 613 K ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2015
Wang, Xiaowei, 1986- / author.     
      Blockchain chicken farm : and other stories of tech in China's countryside /Xiaowei Wang. 609.5109 W ; Greenpoint Non-Fic:DUE 06-29-21, Clinton Hill Non-Fic:DUE 07-06-21, McKinley Pk Non-Fic:DUE 06-30-21, Kensington Non-Fic:DUE 07-06-21   Book 2020
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next