Nearby Authors are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
Liu, Jun (Translator), / translator.     
      Ren de jie du : shen ti jian kang, qin zi guan xi yu jia ting zhi liao /[Mei] Jiemina'la (Gina Cerminara) zhu ; Liu Jun yi. CHI 133.90135 C ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2016
  Liu, Jung, 1930-2008 -- See Liu, William Thomas, 1930-2008    
  Liu, Jung-chün -- See Liu, Rongjun    
Liu, Junjie,    
      Da zhai men. /1 [videorecording] / zhi pian ren, Feng Ji, Liu Junjie, Tan Xiangjiang ; chu pin ren, Gao Jianmin, C DVD CHI ; New Utrecht DVD:CHECK SHELVES   DVD 2004
      Lao nan hai. Old boy /1/3, disc 1-5 = Bian ju, Gao Rongrong ; dao yan, Liu Junjie. DVD CHI TV LAO ; Highlawn DVD:CHECK SHELVES, Kings Hwy DVD:IN TRANSIT, Ulmer Park DVD:CHECK SHELVES   DVD 2018
      Lao nan hai. Old boy /2/3, disc 6-10 = Bian ju, Gao Rongrong ; dao yan, Liu Junjie. DVD CHI TV LAO ; Clinton Hill DVD:CHECK SHELVES, Highlawn DVD:CHECK SHELVES, Kings Bay DVD:CHECK SHELVES, Kings Hwy DVD:IN TRANSIT   DVD 2018
      Lao nan hai. Old boy /3/3, disc 11-15 = Bian ju, Gao Rongrong ; dao yan, Liu Junjie. DVD CHI TV LAO ; Clinton Hill DVD:CHECK SHELVES, Highlawn DVD:CHECK SHELVES, Kings Hwy DVD:DUE 06-28-21   DVD 2018
Liu, Junkun.      
      Mao ze dong du li ren ge /Liu Junkun zhu. CHI B MAO L ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2009
Liu, Junluo.    
      Ji jiang lai lin de di san ci shi jie da xiao tiao /Liu Junluo zhu. CHI 338.542 L   Book 2012
      Zhong guo jing ji da xiao tiao huan you duo yuan /Liu Junluo zhu. CHI 330.0951 L   Book 2012
Liu, Junru. -- 2 entries    
Liu, Junxiao,    
      Zhi dan shen nan nü. Don't go breaking my heart /1 = zong dao yan, Cai Jingsheng ; dao yan, Hong Jinpo ; bian ju, Xu Lanfeng, Peng Meifeng, Zhang Fang DVD CHI ; Mapleton DVD:CHECK SHELVES, McKinley Pk DVD:CHECK SHELVES   DVD 2016
      Zhi dan shen nan nü. Don't go breaking my heart /2 = zong dao yan, Cai Jingsheng ; dao yan, Hong Jinpo ; bian ju, Xu Lanfeng, Peng Meifeng, Zhang Fang DVD CHI ; New Utrecht DVD:CHECK SHELVES   DVD 2016
      Zhi dan shen nan nü. Don't go breaking my heart /3 = zong dao yan, Cai Jingsheng ; dao yan, Hong Jinpo ; bian ju, Xu Lanfeng, Peng Meifeng, Zhang Fang DVD CHI ; McKinley Pk DVD:CHECK SHELVES   DVD 2016
Liu, Junzheng.      
      Yi jing de zhong dao si wei /[Zeng Shiqiang, Liu Junzheng]. CHI 299.5128 Z ; Kings Bay WL:CHECK SHELVES, New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2009
  Liu, Junzhi, 1926-1986 -- See Liu, James J. Y.    
  Liu, K. C. (Kwang-Ching), 1921-2006 -- See Liu, Kwang-Ching, 1921-2006    
  Liu, Kai Chi, 1954- -- See Liao, Qizhi, 1954-    
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next