Nearby Authors are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
Lin, Yuntong.      
      Jia su shi. zi dan xue xi fa ze li yong yi wang qu xian + bi ji chai jie shu, da zao "xin liu ti yan /[electronic resource] : Bide. Huolinsi (Peter Hollins) zhu ; Lin Yuntong yi. eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2020
Lin, Yuqian.      
      Wo men na me ke wang ai qing, wei he que wu fa hao hao ai? zai yi qi shi xu yao lian xi de, xue xi t /[electronic resource] : Sushan. Peiqi (Susan Page) zuo ; Lin Yuqian yi. eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2016
Lin, Yushen.      
      Liu hao chu kou Exit No.6. /[videorecording] = DVD CHI ; New Utrecht DVD:CHECK SHELVES   DVD 2008
Lin, Yusheng, 1934-      
      The crisis of Chinese consciousness : radical antitraditionalism in the May Fourth era /Lin Yü-sheng. 951.05 L ; Central - HBR Storage:IN TRANSIT   Book c1979
Lin, Yutang, 1895-1976.    
      Between tears and laughter. 940.5 L73 ; Central - HBR Storage:CHECK SHELVES   Book 1972
      Feng sheng he li /Lin Yutang zhu. CHI FIC LIN ; McKinley Pk WL:CHECK SHELVES   Book 2018
      The flight of the innocents. FIC L ; Central - Lit Storage:CHECK SHELVES   Book 1964
      A history of the press and public opinion in China. 079.51 L ; Central - SST Storage:CHECK SHELVES   Book 1968
15 additional entries    
Lin, Yuxia, / author.     
      Jiu xiang hui jia zi ji zhu : zhu fu lian meng chao ren qi jiang shi, jiao ni 30 fen zhong duan chu /Lin Yuxia, Zhao Yiqin zhu. CHI 641.555 L ; Mapleton WL:CHECK SHELVES, McKinley Pk WL:CHECK SHELVES   Book 2017
Lin, Yuxian, 1974- / director.     
      6 chu kou 6 Exit /[videorecording] = Yi tiao long hu bao guo ji yu le you xian gong si, Fan gun nan hai dian ying you x DVD CHI ; Central 1st Fl - Lit DVD:CHECK SHELVES, New Utrecht DVD:CHECK SHELVES   DVD 2011
Lin, Yuxu.    
      Di 1 ci zi zhu you Yidali chao jian dan = Italy /wen zi, she ying : Lin Yuxu. CHI 914.5049 L ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2013
      Shen qi de man hu xi : bu jiao lü, xin wen ding, wei shen ti "bu yang" de hu xi shu /Maike Maliqi zhu ; Lin Yuxu yi = La scienza del respiro / Mike Maric. CHI 613.192 M ; Gravesend WL:IN TRANSIT, Kensington WL:CHECK SHELVES, Sheepshead WL:CHECK SHELVES   Book 2018
Lin, Yuzhen, / author.     
      Gao xue ya zheng de yin shi yu zhi liao : you yi shi, ying yang shi, liao li shi lian he da zao chao /Lin Yuzhen, Amanda. CHI 616.132 L ; Bay Ridge WL:CHECK SHELVES, Highlawn WL:CHECK SHELVES, Kings Bay WL:CHECK SHELVES, McKinley Pk WL:CHECK SHELVES, Mill Basin WL:CHECK SHELVES   Book 2017
  Lin, Yuzhi, 1981- -- See Nadou, 1981-    
Lin, Yvonne, / author.     
      The A-Z of wonder women /Yvonne Lin. J 920.72 L ; Central 1st Fl - Juv Non-Fic:DUE 06-29-21, Flatlands Juv Non-Fic:DUE 06-25-21, Ft Hamilton Juv Non-Fic:CHECK SHELVES, Homecrest Juv Non-Fic:CHECK SHELVES, Kings Bay Juv Non-Fic:CHECK SHELVES, McKinley Pk Juv Non-Fic:CHECK SHELVES, Midwood Juv Non-Fic:CHECK SHELVES, New Lots Juv Non-Fic:CHECK SHELVES, New Utrecht Juv Non-Fic:CHECK SHELVES, Ryder Juv Non-Fic:CHECK SHELVES, Sheepshead Juv Non-Fic:CHECK SHELVES, Spring Ck Juv Non-Fic:CHECK SHELVES   Book 2018
Lin, Zecheng.      
      Meiguo chang shi = Knowledge of the United States /Lin Zecheng zhu. CHI 973 L ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES, Ulmer Park WL:CHECK SHELVES   Book 2013
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next