Title Jia su shi. zi dan xue xi fa ze [electronic resource] : li yong yi wang qu xian + bi ji chai jie shu, da zao "xin liu ti yan", qi dong da nao "chao pin mu shi", ji yi li ji su cheng zhang! / Bide. Huolinsi (Peter Hollins) zhu ; Lin Yuntong yi.
加速式.子彈學習法則 [electronic resource] : 利用遺忘曲線 + 筆記拆解術, 打造「心流體驗」, 啟動大腦「超頻模式」,記憶力極速成長! / 彼得.霍林斯(Peter Hollins)著 ; 林昀彤譯.
Author Hollins, Peter.
Imprint Taibei Shi : Fang yan wen hua, 2020.
臺北市 : 方言文化, 2020.
Edition Chu ban.
初版.
Description 1 online resource (1 v.) : ill., forms
Call # eBOOK
System Req Mode of access: World Wide Web.
Note Title from title screen.
Translation of: The science of accelerated learning : advances strategies for quicker comprehension, greater retention, and systematic expertise.
File Type Text (Electronic book)
Reproduction Electronic reproduction. Zhubei City, Hsinchu County : Hyweb Technology Co., Ltd. Available via World Wide Web. Access may be limited to HyRead affiliated libraries.
Note Description based on print version record.
Subject Educational acceleration.
Addl. Author Lin, Yuntong.
林昀彤.
Hyweb Technology Co., Ltd.
Addl. Title The science of accelerated learning. Chinese
Alt Title Li yong yi wang qu xian + bi ji chai jie shu, da zao "xin liu ti yan", qi dong da nao "chao pin mu shi", ji yi li ji su cheng zhang!
利用遺忘曲線 + 筆記拆解術, 打造「心流體驗」, 啟動大腦「超頻模式」,記憶力極速成長!
Li yong yi wang qu xian + bi ji chai jie shu da zao xin liu ti yan qi dong da nao chao pin mu shi ji yi li ji su cheng zhang
利用遺忘曲線 + 筆記拆解術打造心流體驗啟動大腦超頻模式記憶力極速成長

Location CALL # Status Message
 Electronic Resource  eBOOK    ONLINE  (ONLINE)