Results:  Previous 1 2 3 Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Authors (13-24 of 31) Format Year
13 Lin, Liguan.      
      Bu zhi shi you yu xin li zhi liao shi jiao ni mian dui qing xu gen yuan, gao bie you yu, shi fang ya /[electronic resource] : Xilali. Yage. Hengde'er (Hilary Jacobs Hendel) zhu ; Lin Liguan yi. eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2019
14 Lin, Lihong.      
      Zhe zhe cheng qi! : hui shou zhi shou zuo za huo 96 kuan /bian ji Abu Hao'er ; yi zhe Lin Lihong. CHI 736.982 R ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2010
15   Lin, Lihui, 1976- -- See Shu, Qi, 1976-    
16 Lin, Lijing.    
      Hao yi ge gua a! /wen Lin Manqiu ; tu Lin Lijing. CHI J J-E LIN ; Bay Ridge Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2009
      Hao yi ge gua a /Lin man qiu wen ; lin li jing tu. CHI J-E LIN ; Ryder Juv WL:CHECK SHELVES, Spring Ck Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2012
17   Lin, Lijun -- See Lin, Sylvia Li-chun    
18 Lin, Liling.      
      Zhe shi yong xing zhi he = Paper wonder /[Lin Liling zhu]. CHI 736.982 L ; Coney Isl WL:CHECK SHELVES, Kings Bay WL:CHECK SHELVES, New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2007
19 Lin, Limei.    
      Chun shu yi wai Presumed accidents /[videorecording] = bian ju Lin Limei, Chen Peihua ; bian shen Lin Limei ; bian dao Yin Zhiwei ; jian DVD CHI ; Bay Ridge DVD:CHECK SHELVES, Midwood DVD:CHECK SHELVES, New Utrecht DVD:CHECK SHELVES   DVD 2016
      Tian ming = Succession war /bian shen, Ye Tiancheng, Lin Limei ; jian zhi, Zhuang Weijian. DVD CHI TV TIAN ; Gravesend DVD:CHECK SHELVES, Highlawn DVD:CHECK SHELVES, Homecrest DVD:CHECK SHELVES, New Utrecht DVD:CHECK SHELVES, Sunset Pk DVD:CHECK SHELVES   DVD 2018
      Yu die tong mou Provocateur /[videorecording] = bian ju, Lin Limei, He Peizhong, Chen Yingxin ; bian shen, Lin Limei ; bian dao, L DVD CHI ; Highlawn DVD:CHECK SHELVES, McKinley Pk DVD:CHECK SHELVES, Ulmer Park DVD:CHECK SHELVES   DVD 2017
20 Lin, Limin.    
      Shuo shuo ni wei shi mo bu gai si /[electronic resource] / J.S. Qialuo(J.S. Carol) zhu ; Lin Limin yi. eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2016
      TED ren qi jiang zhe zhe yang zuo qiang xi tou ying pian /[electronic resource] / Eqiaxi. Keliya(Akash Karia) zhu ; Lin Limin yi. eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2017
21 Lin, Ling.    
      Gao yang xie ji /Sam Cabot Shanmu Kabote zhu ; Lin Ling yi. CHI FIC CABOT ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2014
      Huan zhi mo fa shi /[electronic resource] / Xiali. Heboge(Charlie N. Holmberg) zhu ; Lin Ling yi. eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2016
      Huan zhi mo fa shi. /2, Cai xin mi jing [electronic resource] / Xiali. Heboge(Charlie N. Holmberg) zhu ; Lin Ling yi. eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2016
      Huan zhi mo fa shi. /3, Yu ai di yue [electronic resource] / Xiali. Heboge(Charlie N. Holmberg) zhu ; Lin Ling yi. eBOOK ; Electronic Resource:ONLINE   eBook 2016
22 Lin, Lingyuan.      
      Duoduo he Jiji : ba wang long lai le /An Shiliu wen ; Lin Lingyuan tu. CHI J FIC AN ; Highlawn WL:CHECK SHELVES, Wash Irving Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2016
23 Lin, Liren,    
      Jiao ke /[Nuowei] You Naisibo zhu ; Lin Liren yi. CHI FIC NESBO ; McKinley Pk WL:CHECK SHELVES, New Utrecht WL:CHECK SHELVES, Coney Isl WL:CHECK SHELVES, Mill Basin WL:CHECK SHELVES, Midwood WL:CHECK SHELVES   Book 2019
      Jiao ke zhe /You Naisibo ; Lin Liren yi = Tørst / Jo Nesbø. CHI FIC NESBO ; Bay Ridge WL:CHECK SHELVES, Highlawn WL:CHECK SHELVES, Ryder WL:CHECK SHELVES   Book 2017
      Jiu shu zhe /[Nuowei] You Naisibo zhu ; Lin Liren yi = Frelseren / Jo Nesbø. CHI FIC NESBO ; Highlawn WL:CHECK SHELVES, Mapleton WL:CHECK SHELVES, Ryder WL:CHECK SHELVES, Ulmer Park WL:CHECK SHELVES   Book 2018
      Lie bao. /Shang / (Nuowei) You Naisibo zhu ; Lin Liren yi = Panserhjerte / Jo Nesbø. CHI FIC NESBO ; New Utrecht WL:CHECK SHELVES, Sunset Pk WL:CHECK SHELVES   Book 2016
3 additional entries    
24 Lin, Lishan, / author.     
      Wo de ai qing bu ping fan : yuan chuang xiao shuo = The masked lover /jian zhi, San li dian shi gu fen you xian gong si ; xiao shuo, Lin Lishan. CHI FIC LIN ; Gravesend WL:CHECK SHELVES, New Utrecht WL:CHECK SHELVES   Book 2017
Add Selections to List Add All to List
Go to Result #
Results:  Previous 1 2 3 Next