No matches found; nearby Authors are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Format Year
He, Yunshi, 1977-    
      Denise Ho : becoming the song /Aquarian Works and Ambrica Productions present ; executive producer, Helen Siu ; co-executive produce DVD B HE D ; Canarsie DVD:CHECK SHELVES, Kings Hwy DVD:CHECK SHELVES, McKinley Pk DVD:CHECK SHELVES, Mill Basin DVD:CHECK SHELVES   DVD 2020
      Duo ming jin /Huan Ya zong yi ji tuan, Yin he ying xiang (Xianggang) you xian gong si zhi zuo ; chu pin, Huan Ya di DVD CHI ; Homecrest DVD:CHECK SHELVES, Mapleton DVD:CHECK SHELVES   DVD 2012
He, Yunzi.      
      Qi chuang la xiao xiong = Wake up, little bear /wen Wu Min'er ; tu He Yunzi. CHI J-E ; Gravesend Juv WL:CHECK SHELVES   Book 2005
He, Yushi.      
      Dian fu yi liao : Da shu ju shi dai de ge ren jian kang ge ming /Ailike Tuopu zhu = The creative destruction of medicine : how the digital revolution will create bett CHI 610.285 T ; Bay Ridge WL:CHECK SHELVES   Book 2014
He, Zhengjun, 1962-      
      Guo ge National anthem /[videorecording] = Xiao xiang dian ying zhi pian chang. DVD CHI ; New Utrecht DVD:CHECK SHELVES   DVD 2005
Your entry He, Zhengping would be here ------ Change search to Zhengping, He,
He, Zhenhua,    
      Qin shi ming yue. /1 / Zong dao yan, Li Guoli ; dao yan, Wei Hantao, Zheng Weiwen, He Zhenhua ; zong bian ju, Xu Ziyuan DVD CHI ; Bay Ridge DVD:CHECK SHELVES, Gravesend DVD:CHECK SHELVES   DVD 2016
      Qin shi ming yue. /2 / Zong dao yan, Li Guoli ; dao yan, Wei Hantao, Zheng Weiwen, He Zhenhua ; zong bian ju, Xu Ziyuan DVD CHI ; Bay Ridge DVD:CHECK SHELVES, Mapleton DVD:CHECK SHELVES, McKinley Pk DVD:CHECK SHELVES, W Whitman DVD:CHECK SHELVES   DVD 2016
      Qin shi ming yue. /3 / Zong dao yan, Li Guoli ; dao yan, Wei Hantao, Zheng Weiwen, He Zhenhua ; zong bian ju, Xu Ziyuan DVD CHI ; Bay Ridge DVD:CHECK SHELVES, McKinley Pk DVD:CHECK SHELVES, W Whitman DVD:CHECK SHELVES   DVD 2016
      Xian jian yun zhi fan. /1 / zong bian ju, Wang Lizhi ; dao yan, Li Guoli, Zheng Weiwen, Xu Huikang, He Zhenhua ; chu pin gong DVD CHI ; Bay Ridge DVD:CHECK SHELVES, McKinley Pk DVD:CHECK SHELVES, New Utrecht DVD:CHECK SHELVES   DVD 2016
2 additional entries    
He, Zhicheng.      
      Bao wei Renminbi /He Zhicheng zhu. CHI 332.4951 H ; McKinley Pk WL:CHECK SHELVES   Book 2010
  He, Zhifeng, 1980- -- See He, Minghan, 1980-    
He, Zhihong.    
      Long-Long's New Year : a story about the Chinese spring festival /Catherine Gower ; illustrated by He Zhihong. J-E GOWER ; Central 1st Fl - Juv J-E:CHECK SHELVES, Leonard Juv J-E:CHECK SHELVES, Marcy Juv J-E:CHECK SHELVES   Book 2005
      My first book of Chinese calligraphy /text by He Zhihong and Guillaume Olive ; illustrations and calligraphy by He Zhihong. J 745.6199 H ; Central 1st Fl - Juv Non-Fic:CHECK SHELVES   Book 2010
He, Zhonghua,    
      Bi xue shu xiang meng. A scholar dream of woman /1 = dao yan, Jiang Jiajun ; bian ju, Huang Zhaoyong ; zhi pian ren, Chen Pinxiang ; zhi xing zhi pian DVD CHI ; Bay Ridge DVD:CHECK SHELVES, Coney Isl DVD:CHECK SHELVES, Gravesend DVD:CHECK SHELVES, New Utrecht DVD:CHECK SHELVES   DVD 2016
      Bi xue shu xiang meng. A scholar dream of woman /2 = dao yan, Jiang Jiajun ; bian ju, Huang Zhaoyong ; zhi pian ren, Chen Pinxiang ; zhi xing zhi pian DVD CHI ; Highlawn DVD:CHECK SHELVES, New Utrecht DVD:CHECK SHELVES, Ryder DVD:CHECK SHELVES   DVD 2016
He, Zhuoyan,    
      Xing ming shi ye zhi mi qing shuang long. /[1 ] / dao yan Yuan Xiaoman. DVD CHI ; Gravesend DVD:CHECK SHELVES   DVD 2012?
      Xing ming shi ye zhi mi qing shuang long. /[2] / dao yan Yuan Xiaoman. DVD CHI ; Bay Ridge DVD:CHECK SHELVES, Homecrest DVD:CHECK SHELVES   DVD 2012?
He, Zong.      
      Zhongguo yu yan ji = Selected Chinese fables /bian xie Wu Huiyuan ; [hui tu He Zong]. CHI J 398.24 W ; Sheepshead Juv WL:CHECK SHELVES   Book 1995
  HEA (Higher Education Academy) -- See Higher Education Academy (Great Britain)    
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next