Results:  1 2 3 Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Subjects (1-12 of 27) Year Entries
55 Found
1   Confucius -- 2 Related Subjects   2
2 Confucius.   17
3 Confucius -- Anecdotes. : Ren ren dou yao xue de san fen zhong guo wen ke. 3, Zui xiang wen Kongzi lao shi de 101 ge wen ti / Wang Junlin deng zhu.  2010 1
4   Beijing da xue tu shu guan cang Song ban Lun yu -- See Lun yu   1
5 Confucius. Chun qiu. : The Tso chuan : selections from China's oldest narrative history / translated by Burton Watson.  1989 1
6   Chun qiu zhuan shuo hui yao -- See Chun qiu   1
7   Chunqiu -- See Chun qiu   1
8 Confucius -- Comic books, strips, etc. : Kongzi shuo : ren zhe de ding ning = Confucius speaks : the messaje of the benevolent ; Sunzi shuo : bing xue de xian zhi = Sunzi speaks : the art of war / Cai Zhizhong bian hui ; Bulai'en Buya yi.  2013 1
9 Confucius -- Fiction.   2
10 Confucius -- Juvenile fiction. : Kongzi / Li Jian bian hui.  2016 1
11 Confucius -- Juvenile literature.   2
12 Confucius. Lun yu.   9
Add Selections to List Add All to List
Go to Result #
Results:  1 2 3 Next