No matches found; nearby Authors are:
Results:  Previous Next
Add Selections to List Add All to List Save to My List
    Year Entries
  Uniwersytet Warszawski. Institutum Musicologiae -- See Uniwersytet Warszawski. Instytut Muzykologii   1
Uniwersytet Warszawski. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych.   2006- 1
Uniwersytet Warszawski. Instytut Muzykologii.     1
Uniwersytet Warszawski. Instytut Studiów Społecznych.   1995- 1
Your entry Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych would be here
  Uniwersytet Warszawski. Zakład Historii Filozofii Współczesnej. Centrum Uniwersalizmu -- See Uniwersytet Warszawski. Centrum Uniwersalizmu   1
  Uniwersytet Wileński -- 2 Related Authors   2
  Uniwersytet Wrocławski. Institute of History of Education -- See Uniwersytet Wrocławski. Zakład Historii Edukacji   1
Uniwersytet Wrocławski. Instytut Filologii Polskiej.   1957- 1
  Uniwersytet Wrocławski. Instytut Pedagogiki -- See also Uniwersytet Wrocławski. Zakład Historii Edukacji   1
  Uniwersytet Wrocławski. Instytut Pedagogiki. Zakład Historii Edukacji -- See Uniwersytet Wrocławski. Zakład Historii Edukacji   1
Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.     1
  Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa i Administracji -- See also Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii   1
Add Selections to List Add All to List Save to My List
Results:  Previous Next